Хижа Селимица

Близки забележителности и пешеходни маршрути

В границите на Природен парк Витоша и в населените райони в подножието на планината попадат множество паметници на културата.
Най-значимите от тях със световно и национално значение са разположени на територията на Столична община, а в границите на община Перник се намират предимно археологически и архитектурни паметници от национално и местно значение.
І. Археологически паметници с национално значение:· Средновековна крепост - югозападно от с. Чуйпетлово.
ІІ. Археологически паметници с местно значение:
· Средновековна крепост над с. Боснек.· Славянско селище - под пещерата Духлата.· Антично селище в центъра на с. Боснек.· Средновековна крепост до Кладнишкия манастир.· Градище източно от Кладница.· Средновековно селище в с. Рударци (в двора на помпената станция).· Юрушка църква и гробище северно от Чуйпетлово.
ІІІ. Архитектурни паметници:
· Църква "Св. Теодор Стратилат" в с. Боснек.· Къща на Тодор Петров Георгиев в с. Кладница.· Къща на Благой Петрунов Бонев в с. Кладница.· Къща на Бота КрумоваВиданова в с. Кладница.· Къща на Йордан Миланов Йорданов в с. Кладница.· Църква "Св. Николай" в Кладнишкия манастир.· Средновековна църква и некропол в местност "Църквище" в с. Рударци.· Марочката воденица в Чуйпетльово.· Къща Павел Попгеоргиев в Чуйпетльово.· Църква "Св. Петка" в Чуйпетлово.
ІV. Архитектурно-художествени паметници:Кладнишки манастир "Св. Никола".
Ето и най-популярните пешеходни туристическите маршрути,на който хижа Селимица е отправна точка:
- до манастира"Св.Никола"(15мин.)
- до хижа "Острица" (1 час)
- до хижа "Еделвайс" (1 и 25мин.)
- до връх Селимица (1 час пеша)
- до Черни връх (3 часа и 30мин.).
Колкото до природното разнообразие на Витоша планина от извори, реки, водопади, торфища, морени и гори, което винаги е привличало природолюбители и туристи, смятаме че снимковият материал в нашата галерия е повече от красноречив. 

Насладете се на природата в околностите на хижа Селимица
Хижа Селимица